17 თებ 2018
საპენსიო სისტემის რეფორმის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება

კვლევის მიზანი იყო საპენსიო რეფორმის პროექტების მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლა; იმის დადგენა, თუ რამდენად პასუხობს ახალი საპენსიო სისტემა მოქალაქეების სოციალურ–პოლიტიკურ, ღირებულებით და სახელმწიფოებრივ პოზიციას.

ისსა ვიდეო