9 ივლ 2015
დევნილთა დამოკიდებულების კვლევა გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების შესახებ: საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მოსაზრებების გაჟღერება

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) დაკვეთით, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის (ISSA) მიერ ჩატარდა საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა კვლევა, რომლის მიზანი ყო იძულებით გადაადგილებულ პირეთა ნებაყოფლობით დაბრუნებასა და ალტერნატიულ გრძელვადიან გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებებისა და დამოკიდებულებების გამჟღავნება და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირების ინფორმირება დასახული გეგმების შესახებ. 

5 სექ 2014
საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის კვლევა

2003-2013 წლებში საპატიმროებში არსებული ვითარების შესასწავლად, ამჟამინდელ და ყოფილ პატიმრებს ჩაუტარდათ რაოდენობრივი კვლევა გასაუბრების სახით, 2014 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით. კვლევა მიზნად ისახავდა იმის დადგენას, თუ როგორი საცხოვრებელი პირობები ჰქონდათ პატიმრებს და როგორ ეპყრობოდნენ მათ პენიტენციალურ დაწესებულებებში დაწყებული 2003 წლიდან, და აგრეთვე, პატიმართა წამების და არაადამიანური მოპყრობის კონტექსტისა და მიზეზების შესწავლას.

18 ივლ 2014
ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები ქვემო ქართლის რეგიონში

კვლევის მთავარი მიზანი იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების საჭიროებების და გამოწვევების დოკუმენტურად წარმოდგენა და ანალიზი, ასევე პოლიტიკის თაობაზე რეკომენდაციების მიწოდება შესაბამისი ინსტიტუტებისა და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, რომელთა მოვალეობაშიც შედის ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა, ტოლერანტობის და თანაბარი შესაძლებლობების ხელშეწყობა. 

10 ოქტ 2013
შრომის კულტურა და რელიგიური დისკურსი საქართველოს სხვადასხვა თემში

კვლევის ანალიტიკურ ანგარიშში შესწავლილია შრომის საზრისი სხვადასხვა რელიგიური ტრადიციის – ორთოდოქსულობა, პროტესტანტიზმი, კათოლიციზმი და ისლამი – კონტექსტში. ანალიტიკურ ანგარიშში წარმოდგენილი ემპირიული მონაცემები მიღებულია თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის საფუძველზე საქართველოს სოფლის (რურალურ) და ქალაქის (ურბანულ) თემებში.

9 ნოე 2012
ტელეკომპანიებისა და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების შესაბამისობის კვლევა

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა, ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მხარდაჭერით, აგრეთვე, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან (ISSA) პარტნიორობით, განახორციელა კვლევითი პროექტი, რომლის მიზანი იყო, გამოევლინა საზოგადოების საარჩევნო ინტერესებსა და სხვადასხვა ტელეკომპანიის საინფორმაციო პოლიტიკას შორის შესაბამისობა; აგრეთვე, თავისი წვლილი შეეტანა როგორც პროპაგანდის ეფექტის შემცირებაში, ისე - მოქალაქების მიერ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში. 

6 აპრ 2012
დემოკრატიზაციის პროცესი, რეგიონული კონტექსტი, ეროვნული უმცირესობები და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

2011 წლის ივლისი-სექტემბრის თვეებში “სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა“ (სკაი) განახორციელა სამთვიანი საპილოტე პროექტი, რომლის მიზანი იყო  კონფლიქტების პრევენციაზე, სამშვიდობო და განვითარების პროცესებზე მომუშავე  ადგილობრივი ექსპერტებისა და ორგანიზაციებისთვის ხელის შეწყობა და ამ პროცესებში ფართო საზოგადოების ჩართვის მნიშვნელობის წინ წამოწევა. 

7 ოქტ 2011
ქვემო ქართლის მოსახლეობის სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობისა და განწყობების შესწავლა

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით, „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა“ 2011 წლის აგვისტო–სექტემბერში ქვემო ქართლის რეგიონში ჩაატარა ქვემო ქართლის მოსახლეობის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობისა და განწყობების კვლევა,

5 დეკ 2010
ნარკომანია, აივ/შიდსი, უსაფრთხო სექსი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა სტუდენტურ ფოკუსში

წარმოდგენილ ანგარიშში გაანალიზებულია სტუდენტების დამოკიდებულებები და განწყობები, აგრეთვე, ქცევითი თავისებურებები ისეთი სოციალური ფენომენების კონტექსტში, როგორიცაა ნარკომანია, აივ/შიდსი, უსაფრთხო სექსი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. 

2 თებ 2008
შიდსის რაინდები

ამ წიგნის მთავარი ავტორი მწერალი და სცენარისტი კოტე ჯანდიერია, ხოლო "ნაკლებად მთავრები"  - სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. 

ისსა ვიდეო