იაგო კაჭკაჭიშვილი

ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე
ექსპერტ-ანალიტიკოსი

მამუკა ნადარეიშვილი

ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
სტატისტიკოსი

გიორგი (გაგა) ნიჟარაძე

ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
ექსპერტ-ანალიტიკოსი

ლალი სუთიაშვილი

ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
პროექტების მენეჯერი

ბელა რეხვიაშვილი

ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
სტატისტიკოსი

ოსიკო (ოჩი) კოცელიძე

პროექტების კოორდინატორი
ანალიტიკოსი

გიორგი ლოლაშვილი

ექსპერტ - ანალიტიკოსი

ნინო ესებუა

ექსპერტ - ანალიტიკოსი

თამუნა მანგოშვილი

ფინანსური მენეჯერი

დავით შოშიტაიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი