მთავარი
თანამშრომლები
გიორგი (გაგა) ნიჟარაძე

გიორგი (გაგა) ნიჟარაძე

ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
ექსპერტ-ანალიტიკოსი

აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში. 1980 წლიდან გიორგი ნიჟარაძე ნიჟარაძე მუშაობს სხვადასხვა კვლევით, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ინსტიტუტში უფროს მკვლევარად, კვლევითი ლაბორატორიის გამგედ, კვლევითი ჯგუფის უფროსად, კვლევის კოორდინატორად, პროფესორად. გიორგი ნიჟარაძე ჩართული იყო არაერთ საერთაშორისო პროექტში, რომელიც იკვლევდა გარდამავალი საზოგადოებების კულტურულ და კროსკულტურულ თავისებურებებს, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის დინამიკასა და სოციო-კულტურული კონტექსტების თავისენურებებს. არის არაერთი პროფესიული ასოციაციის წევრი. გაგა ნიჟარაძე არის სამოცამდე სამეცნიერო შრომის ავტორი. ამჟამად ის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სრული პროფესორია სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. გიორგი ნიჟარაძე მჭიდროდ თანამშრომლობს „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან“ დაარსებიდან დღემდე, ხოლო 2011 წელს გახდა ინსტიტუტის გამგეობის წევრი.