მთავარი
თანამშრომლები
ლალი სუთიაშვილი

ლალი სუთიაშვილი

ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
პროექტების მენეჯერი

1992 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტი, საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიკური გეოგრაფიის სპეციალობით. 1993–97 წლებში მუშაობდა ქ.თბილისის მერიაში, სოციოლოგიური კვლევების მენეჯერად. 1997–2003 წლებში მუშაობდა კომპიუტერული სასწავლო ცენტრ „გამას“ დირექტორად. 2003 წლიდან დღემდე მუშაობს პროექტების მენეჯერად „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტში“. ლალი სუთიაშვილის საქმიანობა მოიცავს ადმინისტრაციული საკითხების მენეჯმენტს, პროექტის მიმდინარეობის კოორდინაციას, სხვადასხვა დავალების სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის დელეგირებასა და განახლებას, პროექტების სხვადასხვა ეტაპის დროულად განხორციელებას. ლალი სუთიაშვილი უკანასკნელი 14 წლის მანძილზე იყო 60–მდე სხვადასხვა მიმართულების(პროფილის) პროექტის კოორდინატორი.