მთავარი
თანამშრომლები
მამუკა ნადარეიშვილი

მამუკა ნადარეიშვილი

ორგანიზაციის გამგეობის წევრი
სტატისტიკოსი

აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი და პროფესორის წოდება ფიზიკა-მათემატიკის სფეროში. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში მამუკა ნადარეიშვილი მუშაობს როგორც სტატისტიკოს-ანალიტიკოსი კვლევების მონაცემთა ბაზების დაგეგმარებასა და განვითარებაში, განსაკუთრებით, შინამეურნეობების, სოფლის მეურნეობისა და სიღარიბის მონიტორინგის კვლევებში. მამუკა ნადარეიშვილი 10 წლის განმავლობაში იყო სახელმწიფო ინსტიტუციების კონსულტანტი სოციალური კვლევების, სტატისტიკის, სიღარიბისა და სოციალური მოწყვლადობის მიმართულებით. საქართველოს გარდა მამუკა ნადარეიშვილი მუშაობდა ექვს ქვეყანაში, როგორც სოციალური დაცვის სახელმწიფო და არასახელმწიფო სტრატეგიული პროგრამების ძირითადი ექსპერტი/კონსულტანტი, მსოფლიო ბანკის და სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანზაციების ეგიდით. ის ავტორია თხუთმეტამდე პუბლიკაციისა და ათზე მეტი სამეცნირო ნაშრომის სტატისტიკის სხვადასხვა ფუნდამენტურ თემაზე. 2011 წლიდან არის საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის პრეზიდენტი. 2011 წლიდან დღემდე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. მამუკა ნადარეიშვილი „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან“ მჭიდროდ თანამშრომლობდა ინსტიტუტის დაარსების დღიდან, ხოლო 2011 წელს გახდა ინსტიტუტის გამგეობის წევრი.